Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό συμπληρωματικών αμοιβών στις μελέτες δασικών χαρτών

30/10/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό συμπληρωματικών αμοιβών στις μελέτες δασικών χαρτών

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 2874/26.10.2012 δύο (2) Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικές με τον καθορισμό προεκτιμώμενων αμοιβών για μελέτες που αφορούν την κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών:

 1. Η Υ.Α. αρ. πρωτ. 169977/742/11.10.2012 «Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών τεχνικής υποστήριξης της ανάρτησης δασικών χαρτών και   λοιπών εργασιών για την κύρωσή τους», η οποία αφορά εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΓΥΑΔΧ), εργασίες παραλαβής, καταχώρησης, επεξεργασίας αντιρρήσεων και λοιπές εργασίες δημιουργίας Δασικού Χάρτη προς κύρωση και εργασίες διόρθωσης και συμπλήρωσης του Δασικού Χάρτη μετά την την εξέταση των αντιρρήσεων.

  Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τρία (3) Προσαρτήματα:

  • Α’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, υποδομής και προσωπικού για τη λειτουργία των ΓΥΑΔΧ.
  • Β’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται τα επιμέρους στάδια του χρόνου λειτουργίας του ΓΥΑΔΧ και
  • Γ’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται οι εργασίες εκτυπώσεων δασικών χαρτών για την ανάρτησή τους, ενημέρωσης των πολιτών, παραλαβής και καταχώρησης των αντιρρήσεων, επεξεργασίας των αντιρρήσεων και δημιουργίας του Δασικού Χάρτη προς κύρωση.
 2.  Η Υ.Α. αρ. πρωτ. 169978/743/11.10.2012 «Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών επικαιροποίησης των δασικών χαρτών», η οποία αφορά εργασίες ενημέρωσης των δασικών χαρτών με τις διοικητικές πράξεις, καθώς και το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για την επικαιροποίηση του δασικού χάρτη σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...