Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό συμπληρωματικών αμοιβών στις μελέτες δασικών χαρτών

30/10/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό συμπληρωματικών αμοιβών στις μελέτες δασικών χαρτών

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 2874/26.10.2012 δύο (2) Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικές με τον καθορισμό προεκτιμώμενων αμοιβών για μελέτες που αφορούν την κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών:

  1. Η Υ.Α. αρ. πρωτ. 169977/742/11.10.2012 «Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών τεχνικής υποστήριξης της ανάρτησης δασικών χαρτών και   λοιπών εργασιών για την κύρωσή τους», η οποία αφορά εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΓΥΑΔΧ), εργασίες παραλαβής, καταχώρησης, επεξεργασίας αντιρρήσεων και λοιπές εργασίες δημιουργίας Δασικού Χάρτη προς κύρωση και εργασίες διόρθωσης και συμπλήρωσης του Δασικού Χάρτη μετά την την εξέταση των αντιρρήσεων.

    Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τρία (3) Προσαρτήματα:

    • Α’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, υποδομής και προσωπικού για τη λειτουργία των ΓΥΑΔΧ.
    • Β’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται τα επιμέρους στάδια του χρόνου λειτουργίας του ΓΥΑΔΧ και
    • Γ’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται οι εργασίες εκτυπώσεων δασικών χαρτών για την ανάρτησή τους, ενημέρωσης των πολιτών, παραλαβής και καταχώρησης των αντιρρήσεων, επεξεργασίας των αντιρρήσεων και δημιουργίας του Δασικού Χάρτη προς κύρωση.
  2.  Η Υ.Α. αρ. πρωτ. 169978/743/11.10.2012 «Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών επικαιροποίησης των δασικών χαρτών», η οποία αφορά εργασίες ενημέρωσης των δασικών χαρτών με τις διοικητικές πράξεις, καθώς και το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται για την επικαιροποίηση του δασικού χάρτη σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα