Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΥΑ με τις προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

15/01/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΥΑ με τις προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 39/14.01.2015 και τίθεται σε ισχύ, η Απόφαση 60702/30-12-2014 του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α’/28-06-2014) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη» (βλ. Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα