Έκδοση Υ.Α. για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Δημοσίων Έργων

15/08/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση Υ.Α. για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Δημοσίων Έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012 η Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17.7.2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Με την απόφαση αυτή εκδίδονται 440 τεχνικές προδιαγραφές βασικών εργασιών διαφόρων κατηγοριών έργων, οι οποίες θα έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα.

Η έναρξη ισχύος της εν λόγω Υ.Α. είναι η 30η.09.2012 (2 μήνες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ). Για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης θα αποσταλεί για δημοσίευση ή θα υπογραφεί αντίστοιχα μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης θα εφαρμόζονται υποχρεωτικώς οι εν λόγω ΕΤΕΠ.

Δυστυχώς, με βάση τη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, το πιθανότερο είναι ότι οι μελετητικές εταιρείες θα κληθούν να συμβάλλουν, δωρεάν βεβαίως, στην τροποποίηση/επικαιροποίηση περαιωμένων μελετών, οι οποίες θα προωθηθούν προς δημοπράτηση μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σπανίως αναφέρονται οι μελετητές στους συντελεστές υλοποίησης των έργων, δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι τα γραφεία μελετών είναι “ανώνυμοι εθνικοί ευεργέτες” (άραγε ποιος άλλος κλάδος επιδεικνύει παρόμοια κοινωνική ευθύνη?)…

Οι εγκεκριμένες 400 ΕΤΕΠ μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο του Εθνικού Τυπογραφείου:

http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3A-22212012&catid=60&Itemid=203&lang=el

Επίσης, στο ΦΕΚ Β 1914/15.06.2012 δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. 6690/15.6.2012 “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»”, η οποία αφορά τα προϊόντα δομικών κατασκευών του Π.Δ. 334/94 και τη συμμόρφωση αυτών με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...