Υποβολή 5 προσφορών τον Φεβρουάριο 2012

29/02/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 5 προσφορών τον Φεβρουάριο 2012

Οι εταιρείες μας, τον Φεβρουάριο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν 5 προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς του κτηματολογίου, των περιβαλλοντικών και των κτιριακών έργων:

13/2/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΕ και ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Ολοκλήρωση Δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου σε 10 Περιφερειακές Ενότητες» (κωδικός ΚΤΙΜΑ_11_Β), για την ανάθεση των συμβάσεων (κατά σειρά προτίμησης):

  1. Σύμβαση ΚΤ2-06: «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 12.173.347 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
  2. Σύμβαση ΚΤ2-01: «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλεξανδρουπόλεως, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 9.448.028 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
  3. Σύμβαση ΚΤ2-03: «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 10.947.107 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

15/2/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader), σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΕΜ ΑΕ, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (Αριθμός Προκήρυξης: 173275/07-11-2011)», ο οποίος προκηρύχθηκε από την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», με προϋπολογισμό 512.195,12 €, πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση αφορά την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των έργων του Άξονα 2, ο οποίος αφορά τις εξής ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων:

  • Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271.
  • Έργα – γέφυρες Γ’ προγραμματικής περιόδου: ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών δικτύων, η υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε με πόρους της περιόδου 2000 – 2006 ή και προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.
  • Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανομή) σε αστικά κέντρα και επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.
  • Έργα μείωσης διαρροών σε προβληματικά δίκτυα ύδρευσης αστικών κέντρων
  • Έργα αφαλάτωσης και διανομής πόσιμου νερού σε νησιά με προβλήματα λειψυδρίας
  • Σύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων του ΕΣΥ με Αποχετευτικά Δίκτυα παρακείμενων οικισμών

22/2/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο ΜΕΑΣ ΑΕ κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης της σύμβασης: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ», ο οποίος προκηρύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η σύμβαση, προϋπολογισμού 1.145.001 €, πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την ανέγερση κτιρίου 4.000 τ.μ. περίπου, στο οποίο θα στεγαστεί η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα