Υποβολή 9 προσφορών τον Ιούνιο 2012

01/07/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 9 προσφορών τον Ιούνιο 2012

Οι εταιρείες μας, τον Ιούνιο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν 9 προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των πολεοδομικών – χωροταξικών, συγκοινωνιακών μελετών και των μελετών υδραυλικών έργων.

05, 07 & 14/06/2012 – Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορές στους διαγωνισμούς του Δήμου Αγράφων για την ανάθεση τριών μελετών ΣΧΟΟΑΠ για τους πρώην Δήμους που συνενώθηκαν, πλέον, με τον νόμο του Καλλικράτη:

  1. «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, προϋπολογισμού 313.574€, πλέον ΦΠΑ,
  2. «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, προϋπολογισμού 218.713€, πλέον ΦΠΑ, και
  3.  «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, προϋπολογισμού 232.499€, πλέον ΦΠΑ.

Οι μελέτες αυτές έχουν βασικούς στόχους τον καθορισμό των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως γεωργίας και κτηνοτροφίας, των ζωνών αγροτουριστικής ανάπτυξης, ειδικής προστασίας, την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών και το σχεδιασμό του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών των τ. Δήμων.

07/06/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

Οι εταιρείες μας σε σύμπραξη με τις εταιρείες ΑΝΥΣΜΑ ΑΕ, DELCO ΕΠΕ και GuD GmbH κατέθεσαν προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ για την ανάθεση της σύμβασης «Β’ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ / 1ο ΤΜΗΜΑ: Σ.Σ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑ» (Α.Π. 733)», προϋπολογισμού 2.214.977€  πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αυτή αφορά την ολοκλήρωση και την ωρίμανση σε επίπεδο μελετών, της αναβάθμισης και κανονικοποίησης της Σ.Γ από Σ.Σ Καβάσιλων έως Ολυμπία, ώστε να δύναται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατασκευής του έργου. Συγκεκριμένα με την υπό ανάθεση σύμβαση πρόκειται να μελετηθούν: Η μελέτη για την Σιδηροδρομική Γραμμή, την διαμόρφωση των γραμμών εντός των Σιδηροδρομικών Σταθμών και την αποκατάσταση του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, η μελέτη επιδομής, η μελέτη των απαραίτητων τεχνικών έργων, η μελέτη των απαραίτητων έργων για την αποχέτευση – αποστράγγιση των προβλεπόμενων Σιδηροδρομικών και Οδικών έργων.

11/06/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και INTEGER AE κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού για την ανάθεση της σύμβασης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ», προϋπολογισμού 278.399€, πλέον ΦΠΑ, η οποία αφορά την τοπογραφική μελέτη και την οριστική υδραυλική μελέτη (εσωτερικό δίκτυο ομβρίων και κύριοι συλλεκτήρες ομβρίων) για την κατασκευή των έργων αποχέτευσης ομβρίων της επέκτασης του οικισμού της Ιστιαίας, σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

12/06/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό του Δήμου Βισαλτίας για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 436.181€, πλέον ΦΠΑ, η οποία αφορά τις υδραυλικές, ΗΛΜ, χημικοτεχνικές, γεωτεχνικές, τοπογραφικές και περιβαλλοντικές μελέτες των έργων διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Βισαλτίας και Τερπνής (εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, έργα μεταφοράς, ανακατασκευή υφιστάμενης ΕΕΛ).

12/06/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό του Δήμου Καρπενησίου για την ανάθεση της σύμβασης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ)» ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ, προϋπολογισμού 180.177€, πλέον ΦΠΑ.

Το ΣΧΟΟΑΠ θα αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό «εργαλείο», προτείνοντας το πλαίσιο των αναγκαίων μελετών, έργων και θεσμικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων εντός του χρονικού ορίζοντα της μελέτης (15ετία), το οποίο θα ανταποκρίνεται στη σύγχρονη φυσιογνωμία και δυναμική της περιοχής μελέτης και στις επιταγές εθνικών και κοινοτικών πολιτικών και πρακτικών για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, και στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης και των περιορισμών που θέτει η δημοσιονομική εξυγίανση, το ΣΧΟΟΑΠ δύναται να συμβάλλει στην τόνωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσα από τη συνθετική θεώρηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την ορθολογική διαχείριση των δυνητικών προοπτικών, σε συνάρτηση πάντα με τα τοπικά χαρακτηριστικά.

19/06/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟΥ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Δ. ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 3.171.338 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν οι κύριες και οι υποστηρικτικές μελέτες για τα έργα του φράγματος Μιναγιώτικου στην επαρχία Πυλίας του Ν. Μεσσηνίας, τα αρδευτικά δίκτυα, τα δίκτυα προσαγωγής αρδευτικών δικτύων, καθώς και τις απαιτούμενες δεξαμενές και αντλιοστάσια άρδευσης. Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Υδραυλική μελέτη (Υδρολογική μελέτη, μελέτη του φράγματος μετά των συνοδών και βοηθητικών έργων αυτού, μελέτη αρδευτικών δικτύων σε έκταση 35.000 στρ., μελέτη δικτύων  προσαγωγής στα αρδευτικά δίκτυα, αντλιοστασίων και δεξαμενών άρδευσης.
  • Γεωργοτεχνική μελέτη & Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας.
  • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του φράγματος και των συνοδών έργων, καθώς και των αντλιοστασίων / δεξαμενών άρδευσης.
  • Γεωτεχνική μελέτη & έρευνα, Γεωλογική και Τοπογραφική μελέτη.
  • Περιβαλλοντική μελέτη.
  • Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ & ΦΑΥ των έργων.

20/06/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και INTEGER AE κατέθεσαν προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό του Δήμου Αριστοτέλη για την ανάθεση της σύμβασης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του οικισμού Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη, όπως προβλέπονται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου», προϋπολογισμού 1.159.227€, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών (κτηματογραφική,  πολεοδομική, γεωλογική, οριοθέτησης ρεμάτων, πράξη εφαρμογής) για την πολεοδομική επέκταση της πόλης της Ιερισσού.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα