Υποβολή 8 προσφορών τον Μάιο 2012

01/06/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 8 προσφορών τον Μάιο 2012

Οι εταιρείες μας, τον Μάιο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν 8 προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των συγκοινωνιακών, των υδραυλικών, των κτιριακών και των περιβαλλοντικών έργων.

22/05/2012 – Υποβολή προσφοράς σε Διαγωνισμό της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ σε συνεργασία με τις εταιρείες ΜΕΑΣ ΑΕ και ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ», προϋπολογισμού 1.704.036 €, πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής, της στατικής και της ΗΛΜ Προμελέτης, Οριστικής μελέτης και Μελέτης εφαρμογής των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος του Αχίλλειου στην Κέρκυρα (κτίρια Ανακτόρου, Βαρώνου και Στρατώνων, κλίμακα Χάϊνε, περιβάλλων χώρος κτιρίων). Επίσης, προβλέπεται εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.

2 & 10/05/2012 – Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορές στους διεθνείς διαγωνισμούς της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την ανάθεση των συμβάσεων:

  1. «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ “ΞΑΝΘΗ-ΣΜΙΝΘΗ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 70 “ΞΑΝΘΗ – ΕΧΙΝΟΣ – ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ” (ΚΑ 5171)», προϋπολογισμού 596.560 €, πλέον ΦΠΑ, και αφορά την εκπόνηση των μελετών βελτίωσης του τμήματος Ξάνθη – Σμίνθη, μήκους 11km περίπου, του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα».
  2. «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ “ΕΧΙΝΟΣ – ΜΕΛΙΒΟΙΑ” ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 70 “ΞΑΝΘΗ – ΕΧΙΝΟΣ – ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ” – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5173», προϋπολογισμού 430.011 €, πλέον ΦΠΑ, και αφορά την εκπόνηση των μελετών βελτίωσης του τμήματος Εχίνος – Μελίβοια, μήκους 7,7km περίπου, του Κάθετου Άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα».

18 & 31/05/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος), σε σύμπραξη με την εταιρεία ΑΝΥΣΜΑ ΑΕ, κατέθεσε προσφορές στους διεθνείς διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ για την ανάθεση των συμβάσεων:

  1. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΤΡΥΜΩΝΑ – ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π. 727)», προϋπολογισμού1.834.689 €, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αυτή αφορά την αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκη – Στρυμώνας – Προμαχώνας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του Άξονα 22 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Σόφια – Κραϊόβα – Τιμισοάρα – Βουδαπέστη – Πράγα) και τη βελτίωση με τη προσθήκη νέων τμημάτων της Σιδηροδρομικής σύνδεσης με τον λιμένα Θεσσαλονίκης (6η Προβλήτα). Στα υπό μελέτη έργα περιλαμβάνονται ο διπλασιασμός της Σ/Γ Θεσσαλονίκη – Στρυμώνας – Προμαχώνας σε τμήματα με υπάρχουσα απαλλοτρίωση, η τροποποίηση Σταθμών (Σ.Σ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, νέος κλάδος σύνδεσης μεταξύ του Σ.Σ Βυρώνειας και του Σ.Σ Προμαχώνα, νέα Σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα και βελτίωση υφιστάμενης εισόδου στον λιμένα Θεσσαλονίκης, ανισοπεδοποιήσεις τοπικών οδών και Σ/Γ στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης, η ανακατασκευή 8 υφιστάμενων τεχνικών (μεταλλικών ζευκτών) και η κατασκευή νέας γέφυρας στον π. Στρυμώνα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης των προβλεπόμενων Σιδηροδρομικών και Οδικών έργων.
  2. «Β’ ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ / 1ο ΤΜΗΜΑ: ΠΑΤΡΑ – Σ.Σ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ (Α.Π. 725)», προϋπολογισμού 2.915.875 €, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αυτή αφορά την ολοκλήρωση και την ωρίμανση σε επίπεδο μελετών της αναβάθμισης και κανονικοποίησης της Σ/Γ από Πάτρα έως Σ.Σ Καβάσιλων (μελέτη Σ/Γ, διαμόρφωση των γραμμών εντός των Σταθμών, αποκατάσταση του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου, μελέτη επιδομής, μελέτη των απαραίτητων τεχνικών έργων, μελέτη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης.

03/05/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Τμ. Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος), σε συνεργασία με τις εταιρείες ENVIROPLAN AE και ADENS ΑΕ, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων  στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», ο οποίος προκηρύχθηκε από το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 1.817.895, πλέον ΦΠΑ, και αφορά -μεταξύ άλλων- τον επιστημονικό και τεχνικό συντονισμό, την αξιολόγηση, τη σύνθεση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των μελετών καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, των ειδών πτηνών που ζουν σε άγρια κατάσταση στο έδαφος της Ελλάδας, καθώς και των προγραμμάτων εποπτείας των Φορέων Διαχείρισης. Επίσης, περιλαμβάνει την κατάρτιση ολοκληρωμένης πρότασης τροποποίησης της υφιστάμενης βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 και ορισμού νέων περιοχών προς ένταξη, πρότασης Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και πρόταση Στόχων Διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών για τις περιοχές Natura 2000 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

10/05/2012 – Υποβολή προσφοράς σε Διαγωνισμό του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Οι εταιρείες μας  κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 202.963,5 €, πλέον ΦΠΑ, και αφορά υποστήριξη – υποβοήθηση του Δήμου Λ. Πλαστήρα στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης ακαθάρτων των οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης Πλαστήρα, ήτοι των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων εννέα οικισμών.

22/05/2012 – Υποβολή προσφοράς σε Διαγωνισμό της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ

Η εταιρεία μας (leader σχήματος) σε συνεργασία με τις εταιρείες ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ, DELCO EΠΕ και GuD GmbH, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ) ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΚΑΒΙΑ», ο οποίος προκηρύχθηκε από την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 3.066.102,62 €, πλέον ΦΠΑ, και αφορά την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων απαιτούμενων μελετών και ερευνών για την πλήρη ωρίμανση του οδικού τμήματος της Ιόνιας Οδού, από το τέλος παραχώρησης (Α/Κ Εγνατίας στη διασταύρωση με την Εγνατία Οδό, νοτιοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων) έως την Κακαβιά (ΕλληνοΑλβανικά σύνορα), ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη κατασκευή του.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα