Υποβολή 5 προσφορών τον Μάρτιο 2012

31/03/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 5 προσφορών τον Μάρτιο 2012

Οι εταιρείες μας, τον Μάρτιο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν 5 προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών έργων, της προστασίας των υδάτων και των πολεοδομικών μελετών:

6/3/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης της σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», ο οποίος προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η σύμβαση, προϋπολογισμού 1.127.358 €, πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την αντικατάσταση του υφιστάμενου και πεπαλαιωμένου αρδευτικού δικτύου ανοιχτών αγωγών της Μικρής Πρέσπας, από σύστημα κλειστών υπό πίεση αγωγών και άρδευση με σύστημα στάγδην.

12/3/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό ανάθεσης της σύμβασης «Έλεγχος της χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών της Στερεάς Ελλάδας (Ν. Φθιώτιδας-Φωκίδας-Βοιωτίας-Ευρυτανίας και Εύβοιας)», ο οποίος προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.463.414,63 €, πλέον ΦΠΑ, συνιστά εξειδίκευση των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στα αρδευτικά ύδατα, επιφανειακά και υπόγεια, της Στερεάς Ελλάδας, αφενός σε θέματα ποιότητας των υδάτων και σχέσης/επιρροής με πηγές ρύπανσης, αφετέρου σε θέματα ποσοτικής διαχείρισης και εκτίμησης/αξιολόγησης μεθόδων εξοικονόμησης αρδευτικού νερού. Το αντικείμενο του έργου, συνοπτικώς, περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των λεκανών απορροής των ποταμών στους νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Εύβοιας.
  • Παρακολούθηση της χημικής ποιότητας των αρδευτικών νερών (επιφανειακών και υπόγειων) της εν λόγω περιοχής, μετά από διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων.
  • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και διατύπωση προτάσεων για τη διαχείριση των ενδεχόμενων προβλημάτων υποβάθμισης των υδάτων που σχετίζονται με τη γεωργία.
  • Ανάπτυξη GIS και ένταξη όλων των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Δημιουργία ιστοτόπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σύμβασης, με στόχο την προβολή του έργου και την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών.

12&19/3/2012 – Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του Δήμου Μαλεβιζίου

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν από το Δήμο Μαλεβιζίου του Ν. Ηρακλείου Κρήτης για την ανάθεση των συμβάσεων:

 

  1. «Πολεοδόμηση του δυτικού τμήματος της περιοχής «Αμμουδάρα» (Π.Ε. 29) του Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 543.702 €, πλέον ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών κτηματογραφικής αποτύπωσης, γεωλογική μελέτη, μελέτη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και μελέτη πολεοδόμησης για την περιοχή Πολεοδομικής Ενότητας “Αμμουδάρα Π.Ε 29”, έκτασης 760 στρεμμάτων.
  2. «Πολεοδόμηση του οικισμού Άνω και Κάτω Καλεσσών Δήμου Μαλεβιζίου», προϋπολογισμού 585.690 €, πλέον ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών κτηματογραφικής αποτύπωσης, γεωλογική μελέτη, μελέτη στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και μελέτη πολεοδόμησης για τον οικισμό Άνω και Κάτω Καλεσσών, έκτασης 960 στρεμμάτων.

20/3/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων. Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό 1.118.525 €, πλέον ΦΠΑ, και αφορά παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη – υποβοήθηση της ΔΕΥΑ για την υλοποίηση έργων διαχείρισης ακαθάρτων, με σκοπό την περιβαλλοντική θωράκιση της λίμνης Παμβώτιδας. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και αποτελείται, εκτός από τη σύμβαση του συμβούλου, από τα εξής υποέργα:

  1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Για το υποέργο αυτό, το οποίο αφορά τα έργα αποχέτευσης των οικισμών Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, Νεοχωρόπουλο, Κ. Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα και Σεισμόπληκτα (οικισμοί εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στην λίμνη Παμβώτιδα), του παραλίμνιου οικισμού Αμφιθέας, καθώς και του οικισμού της Αγ. Μαρίνας, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης αυτού.
  2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Το υποέργο αυτό αφορά τα έργα αποχέτευσης των περιοχών – Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας και Τσακάλωφ.
  3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Το υποέργο αυτό αφορά τα έργα επέκτασης της υφιστάμενης ΕΕΛ Ιωαννίνων, έτσι ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα αυτής από 135.000 ι.κ. σε 235.000 ι.κ.


Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα