Υποβολή 6 προσφορών το τελευταίο τρίμηνο του 2012

08/01/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 6 προσφορών το τελευταίο τρίμηνο του 2012

Οι εταιρείες μας, το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν έξι (6) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων και των χωροταξικών – πολεοδομικών μελετών.

03/10/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 80.000 Ι.Κ.», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με προϋπολογισμό 663.124 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου, ώστε αυτή να έχει τελική συνολική δυναμικότητα 80.000 ι.κ και να μπορούν να εξυπηρετηθούν ο Δήμος Μαρκοπούλου (Μαρκόπουλο-Πόρτο Ράφτη) και οι οικισμοί Καλυβίων και Κουβαρά, του Δήμου Σαρωνικού.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες μας έχουν συντάξει την Προμελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου», τα οποία έχουν εγκριθεί με σχετικές αποφάσεις από το Δ.Σ. Μαρκοπούλου, και είχαν ενεργή συμμετοχή και καθοριστική συμβολή σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης του ως άνω έργου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή και ένταξής του στο Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013, στο πλαίσιο της σύμβασης «Συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου των υδραυλικών έργων υποδομής του Δήμου Μαρκοπούλου».

03/10/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Αριστοτέλη

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.2 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Αριστοτέλη Ν. Χαλκιδικής, προϋπολογισμού 411.242 €, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών (Κτηματογράφηση, Γεωλογική Μελέτη, Πολεοδομική Μελέτη,  Υψομετρικές Μελέτες Οδών και Πράξη Εφαρμογής) για την Πολεοδομική Ενότητα Παραλία Καλυβίων Βαρβάρας, συνολικής έκτασης 585 στρεμμάτων, η οποία χωροθετείται στην ομώνυμη περιοχή του παράκτιου μετώπου του Δήμου Αριστοτέλη και περιλαμβάνει τις τοποθεσίες Χρυσή Ακτή, Κινάκια, Τσαϊρια και Αναστασίδικο.

03/12/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό του Δήμου Ιθάκης για την ανάθεση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιθάκης, προϋπολογισμού 169.648€, πλέον ΦΠΑ.

Η μελέτη αυτή έχει βασικό στόχο τον καθορισμό των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως γεωργίας και κτηνοτροφίας, των ζωνών αγροτουριστικής ανάπτυξης, ειδικής προστασίας, την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών και το σχεδιασμό του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών του Δήμου.

12/12/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Παγγαίου

Οι εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ, κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Παγγαίου, προϋπολογισμού 541.320€, πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση αφορά την σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, την πολεοδόμηση, την σύνταξη των υψομετρικών μελετών των οδών του παραδοσιακού οικισμού της Μεσορόπης και την πράξη εφαρμογής στο αραιοδομημένο τμήμα του παραδοσιακού οικισμού, έκτασης περίπου 420 στρεμμάτων.

Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση μιας πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης του οικισμού της Μεσορόπης, με στόχο την άρτια οικιστική οργάνωση, τη διαμόρφωση του οδικού δικτύου, τον καθορισμό των οικοδομήσιμων, των κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

19/12/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Στυλίδας

Οι εταιρείες μας (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ – ΡΑΧΩΝ”», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Στυλίδας, με προϋπολογισμό 546.557€, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν οι απαιτούμενες υδραυλικές, ΗΛΜ, στατικές, χημικοτεχνικές, περιβαλλοντικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές μελέτες για τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων των οικισμών Αχινός, Καραβόμυλος, Ράχες και Παραλία Ραχών του Δήμου Στυλίδας.  Στα έργα αυτά περιλαμβάνοντα τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των ως άνω οικισμών, τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων (αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς) τα οποία θα καλύπτουν και την μελλοντική σύνδεση των οικισμών Πεταράδες και Αχλάδι, η ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

28/12/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Δοξάτου

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Μελέτη Αντικατάστασης Ε.Ε.Λ. Δήμου και κατασκευής εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Δοξάτου, με προϋπολογισμό 523.595€, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν οι απαιτούμενες υδραυλικές, ΗΛΜ, στατικές, χημικοτεχνικές, περιβαλλοντικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές μελέτες για τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων του διευρυμένου πλέον Δήμου Δοξάτου, ήτοι των εξωτερικών έργων μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Καλαμπακίου, Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνα, Νεροφράκτη και Φτελιάς μέχρι την υφιστάμενη ΕΕΛ Δοξάτου, η αναβάθμιση – επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Δοξάτου καθώς και διερεύνηση της τεχνο-οικονομικά ενδεδειγμένης λύσης μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό του Δ.Δ. Κύριων (οικισμοί Αγοράς, Πηγαδιών, Βαθυχωρίου, Ευρύπεδων, Κύριων, Υψηλού και Βαθύσπηλου) στην ΕΕΛ, λόγω λειτουργικών προβλημάτων και στα υφιστάμενα έργα μεταφοράς.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα