Υπογραφή νέας σύμβασης με το Δήμο Μετσόβου

02/01/2014  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με το Δήμο Μετσόβου

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader), σε σύμπραξη με την εταιρεία αρχιτεκτονικών μελετών ΜΕΑΣ ΑΕ, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από το Δήμο Μετσόβου, ανέλαβε την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Αποκατάστασης Κτιρίου και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου Μουσείου προβιομηχανικού πολιτισμού και τουριστικής προβολής του Μετσόβου». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 30.12.2013, με συνολική αμοιβή 295.579,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες.

Η σύμβαση έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (κωδικός MIS 372970) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών και ΗΛΜ) σε στάδια οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής, καθώς και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ, για το έργο «Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου για την Μετατροπή Ξυλουργικού Εργοστασίου σε Μουσείο Προβιομηχανικού Πολιτισμού και Τουριστικής Προβολής Μετσόβου».

Το Μουσείο, το οποίο θα προβάλλει τον προβιομηχανικό πολιτισμό του Μετσόβου και την εξέλιξη της τοπικής παραγωγής από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, θα στεγαστεί στο λιθόκτιστο κτίριο του ξυλουργικού εργο­στα­σίου του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Το­σίτσα (1955) που βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού του Μετσόβου. Πρόκειται για έναν ενιαίο, βιο­τε­χνικό και πλήρως εξοπλισμένο χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Τοσίτσα για να εξασφα­λίσει στους επαγγελματίες του Μετσό­βου τη δυ­νατότητα να επεξεργάζονται την ξυλεία τους, σε μία εποχή που το κόστος του απαιτούμενου εξοπλισμού ήταν δυσπρόσιτο για τους περισσότερους από αυτούς.

Το Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, σκοπός του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, και η συ­νεχής αναβάθμιση της πόλης του Μετσόβου, παραχώρησε το κτίριο, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο 13 στρ. περίπου, στο Δήμο Μετσόβου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Στο χώρο του Μουσείου θα παρουσιάζονται:

 • Ο οικισμός του Μετσόβου από τον 17ο αιώνα (χωροθέτηση, το ανάγλυ­φο του εδάφους που προ­σ­διο­ρί­ζει μονοσήμαντα την κύρια απασχόληση των κατοί­κων μέχρι σήμερα, το βλάχικο στοιχείο, τα προ­νόμια της περιοχής κατά την Τουρκοκρατία),
 • Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (οικιακή οικονομία, υπερτοπική διάθεση),
 • Η ανάπτυξη της υφαντικής τέχνης (οικιακή οικονομία, υπερτοπική διάθεση),
 • Η ανάπτυξη της υλοτομίας,
 • Η ανάπτυξη της ξυλογλυπτικής τέχνης,
 • Η ανάπτυξη της οικοδομικής τέχνης και η αρχιτεκτονική του τόπου,
 • Η ανάπτυξη της ασημουργίας
 • Η ανάπτυξη του εμπορίου (σύνδεση με Κέντρα του εξωτερικού – Αίγυπτος, Ρωσία, Ιταλία, Βαλκάνια),
 • Οι Εθνικοί Ευεργέτες – Ιδρύματα,
 • Οι σύγχρονες βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων ποιότητας και με­γά­λης εμβέλειας που λει­τουρ­γούν στην πόλη (τυροκομείο, οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ),
 • Η σύνδεση όλων των παραπάνω και προτάσεις επίσκεψης και πολιτιστικών διαδρομών στον ευρύτερο χώρο του σημερινού οικισμού.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα