Υπογραφή νέας σύμβασης με την Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ

27/04/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   1 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με την Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε σύμπραξη με την εταιρεία ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΕ, ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού που προκήρυξε η Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».

Η σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 27.04.2012, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), έχει συνολική αμοιβή 203.252 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης 22 μήνες. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

  • Εκπόνηση της αξιολόγησης της εφαρμογής του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου.
  • Εκπόνηση, βάσει των εγκεκριμένων πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης, της πρότασης αναθεώρησης – εξειδίκευσης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου.
  • Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αναθεώρησης-εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου.
  • Στήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Χωροταξίας) τόσο στις διαδικασίες διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς όσο και στις διαδικασίες γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου.


1 Σχολιάστε

  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

    May 3rd, 2012 on 12:46 pm

    Ευπρόσδεκτα θα ήταν σχόλια για ζητήματα της Ηπείρου που θα μπορούσαν να βοηθήσουν

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα