Υπογραφή νέας σύμβασης με την Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ

27/04/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   1 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με την Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε σύμπραξη με την εταιρεία ΘΕΩΡΗΜΑ ΑΕ, ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού που προκήρυξε η Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου».

Η σύμβαση, η οποία υπεγράφη στις 27.04.2012, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ), έχει συνολική αμοιβή 203.252 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης 22 μήνες. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

 • Εκπόνηση της αξιολόγησης της εφαρμογής του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου.
 • Εκπόνηση, βάσει των εγκεκριμένων πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης, της πρότασης αναθεώρησης – εξειδίκευσης του ισχύοντος ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου.
 • Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αναθεώρησης-εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ Ηπείρου.
 • Στήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Χωροταξίας) τόσο στις διαδικασίες διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς όσο και στις διαδικασίες γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου.


1 Σχολιάστε

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

  May 3rd, 2012 on 12:46 pm

  Ευπρόσδεκτα θα ήταν σχόλια για ζητήματα της Ηπείρου που θα μπορούσαν να βοηθήσουν

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...