Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

29/12/2016  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Η εταιρεία μας ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, την εκτέλεση της σύμβασης: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 29.12.2016, με αμοιβή 298.640,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης εξήντα έξι (66) μήνες.

Η σύμβαση και τα υπό κατασκευή νέα έργα έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020.

Στο αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου εντάσσεται η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και την υποβοήθηση του Δήμου Μαρκοπούλου στην υλοποίηση των νέων έργων διαχείρισης λυμάτων και συγκεκριμένα στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Πόρτο Ράφτη (το πρώτο βασικό τμήμα που προβλέπεται να κατασκευαστεί, προϋπολογισμού 21.710.000,00 €, πλέον ΦΠΑ), στην κατασκευή των έργων μεταφοράς ακαθάρτων του Πόρτο Ράφτη στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό Μαρκοπούλου (προϋπολογισμού 4.800.000,00 €, πλέον ΦΠΑ) και στην κατασκευή των έργων ολοκλήρωσης της αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μαρκοπούλου (προϋπολογισμού 1.800.000,00 €, πλέον ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας, στο πλαίσιο προηγούμενων συμβάσεων, συνεργάζονται επιτυχώς με τον Δήμο Μαρκοπούλου από το 2003, παρέχοντας συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων διαχείρισης των λυμάτων του Δήμου, έχοντας ενεργή συμμετοχή και καθοριστική συμβολή σε όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης των πολιτών για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής αποδοχής σχετικά με την αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διαχείρισης λυμάτων του Δήμου Μαρκοπούλου και -κυρίως- τη συσχέτιση αυτών με τα υπό κατασκευή αντίστοιχα έργα των Δήμων Παιανίας και Κορωπίου (κοινά έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι ο πρώτος Δήμος της Ανατολικής Αττικής με ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης λυμάτων και με λειτουργούντα έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα