Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων

26/03/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ ανέλαβε, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, την σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 26.3.2013, με αμοιβή 475.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, και χρόνο παροχής υπηρεσιών μέχρι το τέλος του 2015.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της ΕΓΥ, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ουσιαστική επίβλεψη της εφαρμογής της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Οι υπηρεσίες του Συμβούλου αφορούν τέσσερεις κύριες δράσεις:

  • Συντονισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
  • Περιοδική επικαιροποίηση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (BWP), περιλαμβανομένων επιτόπου αυτοψιών στις ακτές κολύμβησης οι ταυτότητες των οποίων υπόκεινται στις προϋποθέσεις αναθεώρησης (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγίας 2006/7/ΕΚ).
  • Αναβάθμιση, ενημέρωση και συντήρηση του σχετικού διαδραστικού ιστοτόπου (βλ. http://www.bathingwaterprofiles.gr) και του μητρώου ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της χώρας.
  • Προετοιμασία υλικού για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού για τα προγράμματα που αφορούν τα κολυμβητικά ύδατα και την ποιότητά τους για την περίοδο 2011-2015.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας είχε αναλάβει και την υλοποίηση της σύμβασης «Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ» (5ος 2011 – 4ος 2012), στο πλαίσιο της οποίας καταρτίστηκε το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της χώρας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, και αναπτύχθηκε και ο σχετικός ιστότοπος. Το σημερινό μητρώο αποτελείται από 1.500 περίπου ταυτότητες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των ακτών κολύμβησης της χώρας που έχουν δηλωθεί στην Ε.Ε. και παρακολουθούνται, συστηματικώς, από το ΥΠΕΚΑ ως προς την ποιότητα των υδάτων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα