Υπογραφή νέας σύμβασης με την ΕΥΔ ΠΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου

11/11/2016  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με την ΕΥΔ ΠΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ ανέλαβε από την ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου τη σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 10.11.2016, με αμοιβή 111.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία 9 μήνες.

Η σύμβαση αφορά την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίηση των δράσεων ωρίμανσης για την:

1.  Υλοποίηση των Πράσινων Σημείων (Green Points) των μητροπολιτικών Δήμων της Περιφέρειας (Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Πρέβεζας και Δήμος Ηγουμενίτσας) και συγκεκριμένα υποστήριξη:

  • στις Μελέτες για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων,
  • στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων,
  • στις Οριστικές Μελέτες για τα έργα υποδομής και τον εξοπλισμό των Πράσινων Σημείων και
  • στα Τεύχη Δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς των έργων υποδομής και του εξοπλισμού των Πράσινων Σημείων.

2. Υλοποίηση των Πράσινων Σημείων (Green Points) τεσσάρων (4) μικρότερων δήμων που έχουν προβεί σε διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων τους και συγκεκριμένα υποστήριξη:

  • στις Οριστικές Μελέτες για τα έργα υποδομής και τον εξοπλισμό των Πράσινων Σημείων,
  • στα Τεύχη Δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς των έργων υποδομής και του εξοπλισμού των Πράσινων Σημείων.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη σχεδίων Τεχνικών Δελτίων για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση των έργων, με προτεραιότητα τα έργα των Πράσινων Σημείων των μητροπολιτικών Δήμων της Περιφέρειας.

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα