Υπογραφή νέας σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας

29/08/2018  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας

Η εταιρεία μας (Leader), σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε., ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ», την εκτέλεση της σύμβασης: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (CPV 71318000-0) της πράξης «Έργα συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών παραλίας Αυλίδας, Βαθέως και Δροσιάς, Δήμου Χαλκιδέων». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 09.08.2018.

Στο αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου εντάσσεται η παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη και υποβοήθηση της ΔΕΥΑ Χαλκίδας στην υλοποίηση των έργων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυμάτων των οικισμών Παραλίας Αυλίδας, Φάρου, Βαθέως και Δροσιάς του Δήμου Χαλκιδέων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων ανεξάρτητων εργολαβιών, στην παρακολούθηση των οποίων θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο Τεχνικός Σύμβουλος:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΔΡΟΣΙΑΣ – ΒΑΘΕΣΩ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΟΥ»: Περιλαμβάνει την κατασκευή 8.728m περίπου εσωτερικών δικτύων στους καλυπτόμενους οικισμούς, την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού και του εξοπλισμού των δύο αντλιοστασίων και των έξι φρεατίων ανύψωσης στάθμης της Δροσιάς, καθώς και την προμήθεια 3.500m αγωγών για την κατασκευή δικτύων με ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΧ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»: Περιλαμβάνει την ΕΕΛ δυναμικότητας 16.000 ι.κ., τον βαρυτικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων από την ΕΕΛ έως τη ρυθμιστική δεξαμενή επεξεργασμένων λυμάτων, τη ρυθμιστική δεξαμενή επεξεργασμένων λυμάτων με το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας του αγωγού διάθεσης, καθώς και τον αγωγό διάθεσης (χερσαίο και υποθαλάσσιο τμήμα). Επίσης, περιλαμβάνει τον ηλεκτρομηχανολογικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό επτά αντλιοστασίων και τα συστήματα απόσμησής τους.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕΛ»: Περιλαμβάνει την κατασκευή 2.000m περίπου αγωγών προσαγωγής έως τα αντλιοστάσια των τεσσάρων οικισμών και 36km περίπου καταθλιπτικών αγωγών έως την ΕΕΛ, μετά των προβλεπόμενων φρεατίων ελέγχου, επίσκεψης, καθαρισμού, εκκένωσης και εξαγωγής αέρα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα