Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής

11/04/2017  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε., ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Αττικής, την εκτέλεση της σύμβασης: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 07.04.2017, με αμοιβή 285.948,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης δεκαοκτώ (18) μήνες.

Στο αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου εντάσσεται η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση του έργου «Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας», προϋπολογισμού 112.900.193,61 €.

Συνοπτικά το κατασκευαζόμενο έργο περιλαμβάνει:

  • Εσωτερικά δίκτυα συλλογής ακαθάρτων των περιοχών Κορωπίου και Παιανίας, συνολικού μήκους 85km περίπου.
  • Κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς ακαθάρτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας, συνολικού μήκους 12,7km περίπου, διατομής Ø400 – Ø1100 (με οριζόντια διάτρηση μικροσήραγγας για τη διάσχιση της Αττικής οδού.
  • Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου – Παιανίας, ισοδύναμου πληθυσμού 93.000 και 137.000 κατοίκων στην Α’ και Β’ Φάση αντίστοιχα.
  • Έργα Διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από το ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας και το ΚΕΛ Μαρκοπούλου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Χαμολιάς στον Ευβοϊκό Κόλπο (χερσαία έργα μήκους 20km περίπου, στα οποία περιλαμβάνεται και σήραγγα πεταλοειδούς διατομής, διαμέτρου 4,0m και μήκους 1,3km, και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης μήκους 1km).

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας, είχε και έχει ενεργή συμμετοχή και συμβολή στην ωρίμανση και στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Αττικής και των Μεσογείων, παρέχοντας συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για τα έργα του Δήμου Μαρκοπούλου και για τα έργα του Δήμου Μαραθώνα.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα