Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Ιωαννιτών

30/01/2018  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Ιωαννιτών

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ, υπέγραψε, στις 11.1.2018, σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών για την εκτέλεση της σύμβασης «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η σύνταξη και υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας» (ΣΔΒΕ) είναι αναγκαία και υποχρεωτική για τον Δήμο Ιωαννιτών, ως απόρροια των δεσμεύσεων που προτίθεται να αναλάβει ως συμμετέχων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια αλλά και ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού του Δήμου.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, σύμφωνα με το οποίο, οι υπογράφοντες δεσμεύονται για την απεξάρτηση της επικράτειάς τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια έως το 2050.

Το ΣΔΒΕ του Δήμου Ιωαννιτών θα περιγράφει τους στόχους του Δήμου σχετικά με την μείωση των εκπομπών CO2, έως το 2020 και το 2030 και τις δεσμεύσεις του Δήμου αναφορικά με την εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής:

  1. Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα/των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020 (βραχυπρόθεσμος στόχος).
  2. Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα/των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 (μεσοπρόθεσμος στόχος).


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα