Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Διονύσου

29/11/2017  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Διονύσου

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ υπέγραψε, στις 15.11.2017, σύμβαση με τον Δήμο Διονύσου για την εκτέλεση της σύμβασης «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05.

Αντικείμενο της σύμβασης, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη – Υποβοήθηση του Δήμου Διονύσου στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης των αστικών λυμάτων των οικισμών Κρυονερίου, Σταμάτας, Ροδόπολης, Διονύσου και Αγ. Στεφάνου, καθώς και των δικτύων ακαθάρτων των οικισμών Ραπεντώσας και Πευκόφυτου. Μέσω των δικτύων αυτών θα εξασφαλίζεται η συλλογή και η τελική μεταφορά των ακαθάρτων στους κύριους συλλεκτήρες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (κατασκευασμένους ή προβλεπόμενους προς κατασκευή), έτσι ώστε η διαχείριση των λυμάτων να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα