Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων

19/02/2019  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων

Η εταιρεία μας, ανέλαβε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, την εκτέλεση της σύμβασης: Μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 18.02.2019.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η επέκταση και αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του οικισμού του Γαλατά και συγκεκριμένα η ολοκλήρωση των εργασιών κτηματογράφησης, πολεοδόμησης (επέκταση και αναθεώρηση σχεδίου), η σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης και υψομετρικών μελετών των οδών. Το σύνολο της υπό μελέτη περιοχής είναι της τάξης των 625 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 400 αφορούν την περιοχή επέκτασης και τα 250 την περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου.

Γενικός Στόχος της μελέτης είναι η κάλυψη των εκτιμώμενων οικιστικών αναγκών αλλά και η εναρμόνιση του ισχύοντος Σχεδίου Πόλης με τις αρχές της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα τεθούν επιμέρους στόχοι, οι οποίοι αφορούν στη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση της αναγκαίας νέας γης για οικιστική ανάπτυξη του Γαλατά, μέσω του σχεδιασμού των χρήσεων γης και των όρων δόμησης που θα πληρούν ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία θα συμβαδίζουν με τις αρχές της αειφορίας, και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, θα αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των κατοίκων, και θα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους, σε υποδομές και εξυπηρετήσεις, ενσωματώνοντας στον σχεδιασμό όλες τις σχετικές περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την αστική ανάπτυξη, ενσωματώνουν αρχές σχεδιασμού οι οποίες ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια στόχων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (European Urban Agenda, UN Development Goals) και ενσωματώνουν μεθοδολογίες και πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας (resilience), την ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων (smart cities), την προσαρμογή του οικιστικού δικτύου στην κλιματική αλλαγή με ενσωμάτωση των αρχών βιοκλιματικού αστικού σχεδιασμού, την εναρμόνισή του με το διαχείρισης των λεκανών απορροής και των πλημμυρών, την αξιοποίηση ΑΠΕ και τεχνολογιών εξοικονόμησης πόρων, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα