Υπογραφή νέας σύμβασης στην Κύπρο

27/01/2020  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης στην Κύπρο

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (Leader) σε κοινοπραξία με την Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπέγραψε στις 30.12.2019 σύμβαση με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) της Κύπρου για την εκτέλεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για (α) Συμπληρωματικές και νέες μελέτες, (β) Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμών, (γ) Αξιολόγηση των προσφορών (δ) Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής έργων του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στη Λεμεσό, (ε) Επίβλεψη Εργασιών εντός των κατοικιών».

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του ΣΑΛΑ στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμά του για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΟΚ για τα Αστικά Λύματα.

Συνοπτικώς, οι υπηρεσίες που θα παράσχει η εταιρεία μας στο πλαίσιο της σύμβασης είναι:

  1. Έλεγχος, επιβεβαίωση ή/και αναθεώρηση των υφιστάμενων κατασκευαστικών σχεδίων.
  2. Εκπόνηση πρόσθετων μελετών (road condition survey, οικιακών συνδέσεων, διαχείρισης κυκλοφορίας, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας).
  3. Σύνταξη προδιαγραφών και εγγράφων προσφορών για τη δημοπράτηση των έργων.
  4. Αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν και υποβολή έκθεσης στο ΣΑΛΑ.
  5. Επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών και διαχείριση των εργοληπτικών συμβολαίων.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα