Υπογραφή νέας σύμβασης στην Κύπρο

18/04/2018  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης στην Κύπρο

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ υπέγραψε στις 21.03.2018 σύμβαση με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) της Κύπρου για την εκτέλεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών για (Α) συμπληρωματικές μελέτες, (Β) ετοιμασία εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού, (Γ) αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν και (Δ) επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου στην Λεμεσό».

Συνοπτικώς, οι υπηρεσίες που θα παράσχει η εταιρεία μας στο πλαίσιο της σύμβασης είναι:

 1. Έλεγχος, επιβεβαίωση και αναθεώρηση (reνiew) των υφιστάμενων κατασκευαστικών σχεδίων των δικτύων.
 2. Εκπόνηση πρόσθετων μελετών (γεωτεχνικών, αντλιοστασίων και οικιακών συνδέσεων, διαχείρισης κυκλοφορίας, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας).
 3. Σύνταξη προδιαγραφών και εγγράφων προσφορών για τη δημοπράτηση των έργων.
 4. Αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν και υποβολή έκθεσης στο ΣΑΛΑ.
 5. Επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών και διαχείριση των εργοληπτικών συμβολαίων.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...