Υπογραφή νέας σύμβασης στην Κύπρο

18/04/2018  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης στην Κύπρο

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ υπέγραψε στις 21.03.2018 σύμβαση με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) της Κύπρου για την εκτέλεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών για (Α) συμπληρωματικές μελέτες, (Β) ετοιμασία εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού, (Γ) αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν και (Δ) επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου στην Λεμεσό».

Συνοπτικώς, οι υπηρεσίες που θα παράσχει η εταιρεία μας στο πλαίσιο της σύμβασης είναι:

  1. Έλεγχος, επιβεβαίωση και αναθεώρηση (reνiew) των υφιστάμενων κατασκευαστικών σχεδίων των δικτύων.
  2. Εκπόνηση πρόσθετων μελετών (γεωτεχνικών, αντλιοστασίων και οικιακών συνδέσεων, διαχείρισης κυκλοφορίας, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας).
  3. Σύνταξη προδιαγραφών και εγγράφων προσφορών για τη δημοπράτηση των έργων.
  4. Αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν και υποβολή έκθεσης στο ΣΑΛΑ.
  5. Επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών και διαχείριση των εργοληπτικών συμβολαίων.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα