Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Μουζακίου

01/02/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Μουζακίου

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και INTEGER AE ανέλαβαν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Μουζακίου Καρδίτσας, την σύμβαση παροχής υπηρεσιών: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ- ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ». Η σύμβαση, συνολικής αμοιβής 200.277,00€, πλέον ΦΠΑ, υπεγράφη στις 01.02.2012 και έχει συνολική διάρκεια παροχής υπηρεσιών 24 μήνες.

Το συνολικό έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», με συνολικό προϋπολογισμό 12.360.150,00 €, και περιλαμβάνει 3 βασικά υποέργα: τα δίκτυα αποχέτευσης (μειοδοτικός διαγωνισμός), την ΕΕΛ (σύστημα μελέτη – κατασκευή) και τη σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα