Υπογραφή νέας σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων

08/05/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) και INTEGER AE ανέλαβαν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ), την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 2.5.2013, με αμοιβή 1.054.922,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία εννέα (9) μήνες.

Αντικείμενο της σύμβασης, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, αποτελούν τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, Νεοχωρόπουλο, Κ. Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα και Σεισμόπληκτα (οικισμοί εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στην λίμνη Παμβώτιδα), του παραλίμνιου οικισμού Αμφιθέας, καθώς και του οικισμού της Αγ. Μαρίνας. Τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται η υδραυλική μελέτη, στην οποία εντάσσονται τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στους υπό μελέτη οικισμούς, τα αντλιοστάσια ακαθάρτων, οι αγωγοί μεταφοράς (καταθλιπτικοί – βαρύτητας) και η μελέτη υδραυλικού πλήγματος των καταθλιπτικών αγωγών, ηστατική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων ακαθάρτων, τοπογραφικές και γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ των έργων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα