Υπογραφή νέας σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου

02/08/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) και INTEGER AE, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ, ανέλαβαν κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΡΟΔΟΥ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 2.8.2013, με αμοιβή 443.541,62 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης οκτώ (8) μήνες.

Η σύμβαση έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, ως υποέργο της πράξης «Αύξηση Δυναμικότητας ΕΕΛ Ρόδου, αγωγός μεταφοράς Λυμάτων Αρχαγγέλου – Αφάντου και αγωγοί Κολυμπίων».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της Προμελέτης (υδραυλικής, ΗΛΜ, χημικοτεχνικής και στατικής) και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων αύξησης της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ρόδου, στη θέση Βόδι, κατά 100.000 ι.κ. επιπλέον, λόγω σύνδεσης των οικισμών Αφάντου – Αρχαγγέλου, καθώς και των απαιτούμενων έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (λυμάτων και βοθρολυμάτων). Στη σύμβαση περιλαμβάνεται και η περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων (έκδοση νέας ΑΕΠΟ για το σύνολο των νέων και υφισταμένων εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση τοπογραφικών και γεωτεχνικών εργασιών για τις ανάγκες της προμελέτης των έργων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα