Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

12/01/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και INTEGER AE ανέλαβαν, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, την σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 11.01.2013, με αμοιβή 142.074,45 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία 37 μήνες.

Η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη – υποβοήθηση του Δήμου Λ. Πλαστήρα στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης ακαθάρτων των οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της λίμνης Πλαστήρα, ήτοι των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων εννέα οικισμών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 68 km περίπου δίκτυα και αγωγούς μεταφοράς και δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ισοδύναμου πληθυσμού 12.000 και 1.400 κατ. Η πρώτη ΕΕΛ χωροθετείται στον πρώην Δήμο Νεβρόπολης Αγράφων του Ν. Καρδίτσας, στην θέση Ράχες, νοτιοανατολικά του οικισμού Κρυονερίου και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Νεοχώρι, Καλύβια, Καλύβια Πεζούλας, Φυλακτή, Κουτσοδήμος, Κρυονέρι. Η δεύτερη ΕΕΛ βρίσκεται στον πρώην Δήμο Ν. Πλαστήρα, πλησίον του οικισμού Αγ. Αθανασίου και θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Αγίου Αθανασίου και Νέου Αγίου Αθανασίου.

Το συνολικό έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 17.140.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης του συμβούλου.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα