Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Κω

10/08/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Κω

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και INTEGER AE ανέλαβαν, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τον τέως Δήμο Ηρακλειδών Κω, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου», με αμοιβή 127.234,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης 8 μήνες.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 09.08.2012 με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κω, η οποία, μετά το Ν.3852/10 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), έχει αναλάβει τη διαχείριση όλων των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης του νησιού της Κω. Τόσο η μελέτη όσο και τα προβλεπόμενα έργα έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών της Κεφάλου και του Καμαρίου (Ι.Π. 10.000 κ.), συμπεριλαμβανομένων των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση των έργων και συγκεκριμένα περιβαλλοντική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, χημικοτεχνική, υδραυλική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, καθώς και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων (σύστημα μελέτη – κατασκευή).

Με την μελέτη και την υλοποίηση των έργων αυτών θα ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων του τ. Δήμου Ηρακλειδών (από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας), το οποίο είχε συνταχθεί από την εταιρεία μας (2002-2003).

Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας έχει εκπονήσει τις μελέτες των λειτουργούντων έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της πόλης της Καρδάμαινας (Ι.Π. 31.000 κ.), ενώ στην παρούσα φάση συντάσσει τις μελέτες για τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών της Αντιμάχειας, του Μαστιχαρίου και του Καμαρίου. Επίσης, έχει συντάξει τη μελέτη των λειτουργούντων έργων τριτοβάθμιας επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης της ΕΕΛ Κω, ενώ είχε σημαντική συμμετοχή στη μελέτη και στην προώθηση προς ένταξη των έργων διαχείρισης λυμάτων του τ. Δήμου Δικαίου (υπό κατασκευή με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα