Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

23/04/2014  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η εταιρεία μας INTEGER ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία αρχιτεκτονικών μελετών ΜΕΑΣ ΑΕ, θα υπογράψει σύμβαση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κέρκυρας) για την εκπόνηση της προμελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ», στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3316/05.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου Βίλλα Ρόσσα, στην περιοχή Σαν Ρόκκο της πόλης της Κέρκυρας, με σκοπό την στέγαση σ’ αυτό εκθεσιακού χώρου και χώρων διαφόρων πολιτιστικών χρήσεων με κεντρικό άξονα την ιστορία της πόλης. Η Βίλλα Ρόσσα (Κόκκινη Έπαυλη) είναι διατηρητέο μνημείο του 19ου αιώνα και έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ως «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα επτανησια­κής αρχιτεκτονικής και ιδιαίτερα της αστικής αρχιτεκτονικής που έχει δεχθεί σε έντονο βαθμό αρ­χιτεκτονικές επιδράσεις ξένης χώρας».

Με την υλοποίηση της αποκατάστασης του κτι­ρίου θα αποδοθεί στην Κερκυραϊκή κοινό­τητα ένα έργο ιδιά­ζουσας ιστορικής και αισθητικής αξίας και θα ενισχυθεί η πολιτιστική και ιστορική προ­βολή της πόλης.

Η τελική σύμβαση της μελέτης έχει προεκτιμώμενη αμοιβή 396.794 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Στη φάση αυτή του διαγωνισμού, εκτός από τη σύμπραξή μας, επιλέχθηκαν και συμμετέχουν ένα μελετητικό σχήμα με επικεφαλής την εταιρεία ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ και ένα μελετητικό σχήμα με επικεφαλής την εταιρεία Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προμελετών (Τεχνικών Προσφορών) και των Οικονομικών Προσφορών είναι η 10η Ιουνίου 2014.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα