Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

31/03/2015  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανέλαβε την εκτέλεση της σύμβασης: «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου».

Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στις 26/3/2015, με αμοιβή 288.895,00€, πλέον ΦΠΑ, και διάρκεια τριάντα πέντε (35) μήνες.

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη – Υποβοήθηση της Περιφέρειας στην υλοποίηση των έργων ύδρευσης των οικισμών της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας από την τεχνητή λίμνη του φράγματος Σμοκόβου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 42.713.225 ευρώ, και αποτελείται, εκτός από τη σύμβαση του συμβούλου, από τα εξής υποέργα:

 1. ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, προϋπολογισμού 12.177.000,00 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τα Έργα Κεφαλής και το Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ) και πρόκειται να δημοπρατηθεί με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή». Στα έργα κεφαλής περιλαμβάνονται λιμνοδεξαμενή 80.000 m3, έργα υδροληψίας και εκκενώσεως αυτής, έργο υπερχείλισης, έργα εκτροπής και έργα οδοποιίας για την προσπέλαση στην στέψη της λιμνοδεξαμενής. Το ΔΠΝ έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση πληθυσμού 45.000 κατοίκων για την 20ετία (Α’ Φάση) και 55.000 κατοίκων για την 40ετία (Β’ Φάση). Η μέθοδος επεξεργασίας του νερού περιλαμβάνει τη διύλιση και την απολύμανση με χλώριο, καθώς και την προχωρημένη και εντατική επεξεργασία με όζον και ενεργό άνθρακα.

 2. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ, προϋπολογισμού 29.175.600,00 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τα έργα μεταφοράς νερού και έχει ήδη δημοπρατηθεί με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Τα έργα μεταφοράς αποτελούνται από αγωγούς συνολικού μήκους 190km περίπου, διαμέτρων Φ90 έως DN450, από HDPE 10 έως 20 atm και από ελατό χυτοσίδηρο (D.I.).

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν την υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού, στην παρακολούθηση της κατασκευής των δύο υποέργων και στη δοκιμαστική λειτουργία του διυλιστηρίου.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό έργο έχει σχεδιαστεί και μελετηθεί από την εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, η οποία είχε ενεργή συμμετοχή και καθοριστική συμβολή σε όλες τις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων και ένταξης αυτών στο ΕΠΠΕΡΑΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...