Υπογραφή νέας σύμβασης με το Δήμο Δοξάτου

02/05/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με το Δήμο Δοξάτου

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ υπέγραψε στις 2.5.2013 σύμβαση με το Δήμο Δοξάτου για την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντικατάστασης Ε.Ε.Λ. Δήμου και κατασκευής εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου», στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3316/05.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης λυμάτων του διευρυμένου πλέον δήμου Δοξάτου, ήτοι των εξωτερικών έργων μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Καλαμπακίου, Αγίας Παρασκευής, Καλαμώνα, Νεροφράκτη και Φτελιάς μέχρι την υφιστάμενη ΕΕΛ Δοξάτου, η αναβάθμιση – επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Δοξάτου, καθώς και η διερεύνηση της τεχνο-οικονομικά ενδεδειγμένης λύσης μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό του Δ.Δ. Κύριων (οικισμοί Αγοράς, Πηγαδιών, Βαθυχωρίου, Ευρύπεδων, Κύριων, Υψηλού και Βαθύσπηλου) στην ΕΕΛ και η αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων στα υφιστάμενα έργα μεταφοράς.
Η αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 31.863 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης για την οριστική μελέτη που θα ανατεθεί τελικώς είναι 428.008 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η μελέτη έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.
Στη φάση αυτή του διαγωνισμού, εκτός από την εταιρεία μας, επιλέχθηκαν και συμμετέχουν ένα μελετητικό σχήμα με επικεφαλής την εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ και ένα μελετητικό σχήμα με επικεφαλής την εταιρεία ΥΔΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών μελετών (Τεχνικών Προσφορών) και των Οικονομικών Προσφορών είναι η 2α Ιουλίου 2013 και ώρα 15:00.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα