Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων

04/04/2024  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων

 

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32892/1414 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 200 Δ΄/01-04-2024) εγκρίθηκαν τα νέα Πολεοδομικά Πρότυπα (ΠΠ), που θα λειτουργήσουν εφεξής ως ακροδέκτες στη σύνταξη μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ που λαμβάνει χώρα την κρίσιμη στιγμή της εκπόνησης πλείστων όσων τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων στη Χώρα.

Τα ΠΠ λειτουργούν ως μέσο για την εναρμόνιση των προτάσεων με τους στόχους που κάθε φορά θέτει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές διαστάσεις. Οι ποιοτικές διαστάσεις αφορούν σε κατευθύνσεις με τις οποίες οφείλει να εναρμονίζεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας ως κύριο στόχο του τη βιώσιμη ανάπτυξη, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι κινδύνων και καταστροφών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως ειδικότερες κατευθύνσεις προβάλλουν ο περιορισμός των οικιστικών επεκτάσεων και ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. Παράλληλα, ως ρυθμιστής του πολεοδομικού σχεδιασμού αναδεικνύεται η φέρουσα ικανότητα του γεωγραφικού χώρο στον οποίο αυτός επιτελείται.

Η ποσοτική διάσταση των ΠΠ αντικατοπτρίζεται σε ένα πλήθος πολεοδομικών δεικτών, με σημαντικότερους το συντελεστή δόμησης, την καθαρή πληθυσμιακή πυκνότητα, το δείκτη κατάληψης κατοικίας, το δείκτη κορεσμού πληθυσμού, το δείκτη κορεσμού συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κατοικίας σε μια ενότητα χώρου, το ποσοστό οικοδομήσιμων επιφανειών.

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα