Υποβολή 8 προσφορών τον Ιούλιο & Αύγουστο 2012

03/09/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 8 προσφορών τον Ιούλιο & Αύγουστο 2012

Οι εταιρείες μας, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν οκτώ (8) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών – περιβαλλοντικών και των κτιριακών έργων, καθώς και των πολεοδομικών και των χωροταξικών μελετών.

02/07/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Λεβαδέων

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΣΤΕΙΡΙΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Λεβαδέων, με προϋπολογισμό 353.774,19 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Διστόμου και Στειρίου, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, ήτοι το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του Διστόμου (ανακατασκευή τμήματος του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου), τα έργα μεταφοράς των δύο οικισμών (αντλιοστάσιο και αγωγοί μεταφοράς), η κοινή ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες για την πλήρη ωρίμανση των έργων και συγκεκριμένα η περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ), οι τοπογραφικές και οι γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, η χημικοτεχνική, η υδραυλική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των έργων, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ αυτών.

03/07/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Δ.Ε.Υ.Α.  Πάτρας.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε. κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας, με προϋπολογισμό 804.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Το υπό μελέτη έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, περιλαμβάνει τα έργα αποχέτευσης των λυμάτων των λοιπών οικισμών Γ’ Προτεραιότητας του Δήμου Πατρέων (Βραχναιίκων, Μονοδενδρίου, Ρογίτικων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμένικων και Παραλίας) και την επέκταση των υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Πάτρας κατά 30.000 ισοδυνάμους κατοίκους. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες για την πλήρη ωρίμανση των έργων και συγκεκριμένα η περιβαλλοντική μελέτη (έλεγχος συμβατότητας έργων με υφιστάμενη ΑΕΠΟ), οι τοπογραφικές και οι γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, η χημικοτεχνική, η υδραυλική, η στατική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των έργων, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ αυτών.

06/07/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό του Δήμου Καρπενησίου για την ανάθεση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ για τον πρώην Δήμο Δομνίστας, προϋπολογισμού 205.092,4 €, πλέον ΦΠΑ.

Η μελέτη έχει βασικό στόχο τον καθορισμό των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως γεωργίας και κτηνοτροφίας, των ζωνών αγροτουριστικής ανάπτυξης, ειδικής προστασίας, την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών και το σχεδιασμό του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών του τ. Δήμου. Το ΣΧΟΟΑΠ θα αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό «εργαλείο», προτείνοντας το πλαίσιο των αναγκαίων μελετών, έργων και θεσμικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων εντός του χρονικού ορίζοντα της μελέτης (15ετία), το οποίο θα ανταποκρίνεται στη σύγχρονη φυσιογνωμία και δυναμική της περιοχής μελέτης και στις επιταγές εθνικών και κοινοτικών πολιτικών και πρακτικών για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, και στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης και των περιορισμών που θέτει η δημοσιονομική εξυγίανση, το ΣΧΟΟΑΠ δύναται να συμβάλλει στην τόνωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσα από τη συνθετική θεώρηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την ορθολογική διαχείριση των δυνητικών προοπτικών, σε συνάρτηση πάντα με τα τοπικά χαρακτηριστικά.

11/07/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Διονύσου για την ανάθεση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού 571.551,70 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά δίκτυα και έργα μεταφοράς προς σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ) σε περιοχές & οικισμούς του Δήμου Διονύσου και συγκεκριμένα στον Άγιο Στέφανο (υπόλοιπες περιοχές) και στους οικισμούς του Πευκόφυτου και της Ραπεντώσας. Τα έργα έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες για την πλήρη ωρίμανση των έργων και συγκεκριμένα η περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ για τα έργα μεταφοράς των οικισμών Ραπεντώσας και Πευκόφυτου), οι τοπογραφικές και οι γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, η υδραυλική, η στατική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των έργων, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ αυτών.

24/07/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ σε συνεργασία με τις εταιρείες ΜΕΑΣ ΑΕ και ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ, κατέθεσε προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) για την «Ολοκλήρωση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηριακού συγκροτήματος και περιβάλλοντος χώρου σπηλαίων Δυρού και για την ανέγερση μουσείου», προϋπολογισμού 812.543,05 €, πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνει την τροποποίηση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής Προμελέτης, και την εκπόνηση Οριστικής μελέτης και Μελέτης εφαρμογής (με μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας) για τα υφιστάμενα κτίρια, καθώς και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου αυτών, την τροποποίηση της υφιστάμενης στατικής Προμελέτης, και την εκπόνηση Οριστικής μελέτης και Μελέτης εφαρμογής για τον φέροντα οργανισμό των υφιστάμενων κτιρίων, την τροποποίηση των υφιστάμενων μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο Προμελέτης, και εκπόνηση Οριστικής μελέτης και Μελέτης εφαρμογής για τα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο, την εκπόνηση του συνόλου των μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική) για το νέο μουσείο Αλεπότρυπας, την εκπόνηση μελετών τροποποιήσεων – βελτιώσεων του Σπηλαίου Βλυχάδας και την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης των παραπάνω κτιρίων.

06/08/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Καρπενησίου

Η εταιρεία μας INTEGER AE σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Καρπενησίου. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατασκευή των έργων συνολικής διαχείρισης των λυμάτων του Δήμου Καρπενησίου, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και τα οποία περιλαμβάνουν την επέκταση των εγκαταστάσεων του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Καρπενησίου, που θα επιτρέψει τη σύνδεση νέων οικισμών, όπως των Γοριανάδων και των Κορυσχάδων, την κατασκευή/ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης και την επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου, Κορίτσας, Βράχας, Κρικέλλου, Άμπλιανης, Στάβλων, Σκοπιάς και Αγίας Τριάδας με κατάλληλα μικρά τοπικά συστήματα.

13/08/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Σιθωνίας

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Σιθωνίας, προϋπολογισμού 391.993 €, πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών (κτηματογραφική,  πολεοδομική, γεωλογική, οριοθέτησης ρεμάτων, πράξη εφαρμογής) για την πολεοδομική επέκταση του οικισμού του Αγίου Νικολάου.

28/08/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι εταιρείες μας σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ κατέθεσαν προσφορά στον διεθνή διαγωνισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)», προϋπολογισμού 597.853 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα επεξεργασίας νερού της πηγής Αγ. Γεωργίου Κιβερίου (Ανάβαλος), συμπεριλαμβανομένων των έργων διάθεσης της άλμης.  Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται: οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες (ΠΠΠΑ και ΜΠΕ), η υδραυλική μελέτη, στην οποία εντάσσονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) και τα Έργα Διάθεσης Άλμης από τις ΕΕΝ (χερσαίος και υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης), η χημικοτεχνική και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των ΕΕΝ, οι υποστηρικτικές μελέτες (γεωτεχνική μελέτη & έρευνα, τοπογραφική μελέτη), τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ των έργων.

Τα υπό μελέτη έργα θα σχεδιαστούν για δυναμικότητα 160.354 κατοίκων στην 20ετία (μέση παροχή 32.738 m3/d) και 174.262 κατοίκων στην 40ετία (μέση παροχή 35.589 m3/d) και προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...