Υποβολή 4 προσφορών τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013

01/05/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 4 προσφορών τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013

Οι εταιρείες μας, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του έτους 2013, συνέταξαν και υπέβαλαν τέσσερις (4) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και των συγκοινωνιακών έργων.

06/03/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Καλαμάτας

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε. (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ, ΣΤΟΥΠΑΣ, ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 768.736 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, αποτελούν τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) των οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ. Νικολάου του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ειδικότερα, στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, υδραυλική, στατική, ΗΛΜ και χημικοτεχνική μελέτη, καθώς και τα τεύχη Δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ των προβλεπόμενων έργων.

Το αρχικό σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων προβλέπει εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, αντλιοστάσια και αγωγούς μεταφοράς και δύο ΕΕΛ (ΕΕΛ-1 Καρδαμύλης και ΕΕΛ-2 Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ. Νικολάου), μετά των απαιτούμενων έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (αγωγός διάθεσης σε ρέμα για την ΕΕΛ-1 και αγωγός διάθεσης με χερσαίο & υποθαλάσσιο τμήμα για την ΕΕΛ-2).

28/03/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Δ.Μ.Ε.Ο. του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε από την Δ.Μ.Ε.Ο. του Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., προϋπολογισμού 1.624.390 €, πλέον ΦΠΑ.

Το υπό μελέτη οδικό έργο συνίσταται στη βελτίωση του τμήματος Καλπάκι – Κόνιτσα, μήκους 26,30 χλμ. περίπου, της Εθνικής Οδού 20, η οποία ανήκει στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Συγκεκριμένα, με την υπό ανάθεση σύμβαση πρόκειται να μελετηθούν: η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και γενικά του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης αρτηρίας από το πέρας επιρροής του προβλεπόμενου Α/Κ Καλπακίου (μέσω του οποίου συνδέεται ο υπόψη άξονας με την Ιόνια Οδό) έως τις παρυφές της Κόνιτσας, η βελτίωση έξι υφιστάμενων συνδέσεων με επαρχιακές / τοπικές οδούς και των δευτερευουσών συμβαλλουσών οδών, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να λειτουργήσουν ως Ισόπεδοι Κόμβοι, τα έργα Σήμανσης – Ασφάλισης της αρτηρίας και των έξι Ισόπεδων Κόμβων, η μελέτη μίας (1) γέφυρας μήκους 240 μ. περίπου, τα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης των οδικών έργων, τα έργα Ηλεκτροφωτισμού των έξι Ισόπεδων Κόμβων και των τριών γεφυρών μέσω των οποίων αναπτύσσεται η υπό μελέτη χάραξη (νέας γέφυρας μήκους 240 μ. περίπου και των υφιστάμενων γεφυρών Βοϊδομάτη και Αώου).

01/01/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Ωρωπού

Οι εταιρείες μας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε., κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Ωρωπού, με προϋπολογισμό 1.142.068 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, αποτελούν τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) των οικισμών Χαλκούτσι, Νέα Παλάτια, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου, παραλίας Μαρκοπούλου και Αυλώνα. Ειδικότερα, στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, υδραυλική, στατική, ΗΛΜ και χημικοτεχνική μελέτη, καθώς και τα τεύχη Δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ των προβλεπόμενων έργων.

Το αρχικό σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων προβλέπει εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, αντλιοστάσια και αγωγούς μεταφοράς, ΕΕΛ και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον ποταμό Ασωπό.

02/04/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Ωρωπού

Οι εταιρείες μας, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΝΑΜΑ Α.Ε. και ΕΡΑΣΜΟΣ ΕΠΕ, κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Ωρωπού, με προϋπολογισμό 1.318.043 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, αποτελούν τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση) των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων του Καλλικρατικού Δήμου Ωρωπού. Ειδικότερα, στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, υδραυλική, στατική, ΗΛΜ και χημικοτεχνική μελέτη, καθώς και τα τεύχη Δημοπράτησης και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ των προβλεπόμενων έργων.

Το αρχικό σχέδιο διαχείρισης των λυμάτων προβλέπει εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων, αντλιοστάσια και αγωγούς μεταφοράς, ΕΕΛ και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον ποταμό Ασωπό (χερσαίος και υποθαλάσσιος αγωγός).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα