Υποβολή 4 προσφορών το πρώτο δίμηνο του 2013

08/03/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 4 προσφορών το πρώτο δίμηνο του 2013

Οι εταιρείες μας, το πρώτο δίμηνο του έτους 2013, συνέταξαν και υπέβαλαν τέσσερις (4) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων και των χωροταξικών – πολεοδομικών μελετών.

10/01/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Μεσσήνης.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε., κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης: Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), Α/Σ και Αγωγών προσαγωγής και διάθεσης για το έργο: «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πεταλιδίου», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 251.720 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν τα έργα μεταφοράς (Α/Σ και αγωγοί προσαγωγής) και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Πεταλιδίου, καθώς και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στο μεσσηνιακό κόλπο.

07/02/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου.

Οι εταιρείες μας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε., κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ ΡΟΔΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε από την ΔΕΥΑ Ρόδου, προϋπολογισμού 672.194 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν τα έργα επέκτασης & αναβάθμισης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας αστικών Λυμάτων (ΕΕΛ) Ρόδου, ώστε αυτή να καλύπτει πρόσθετο πληθυσμό 100.000 ι.κ. (ήτοι να έχει συνολική δυναμικότητα 220.000 ι.κ.), καθώς επίσης και τα απαραίτητα έργα στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Βοθρολυμάτων (ΕΕΒ), ώστε τα όρια εκροής αυτής να εναρμονίζονται με τα όρια εκροής της ΕΕΛ. Σύμφωνα με τον ΦτΕ, στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνονται τα κάτωθι: οι απαιτούμενες Περιβαλλοντικές μελέτες, οι απαιτούμενες Τοπογραφικές και Γεωτεχνικές μελέτες, οι Υδραυλικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Χημικοτεχνικές και Στατικές μελέτες, τα απαιτούμενα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ & ΦΑΥ.

27/02/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Περιοχής Βόλου

Οι εταιρείες μας, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΝΑΜΑ Α.Ε. και ΕΜΒΗΣ Α.Ε., κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», ο οποίος προκηρύχθηκε από την ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προϋπολογισμού 1.612.407 €, πλέον ΦΠΑ.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται οι μελέτες των έργων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων διαφόρων περιοχών της ευρύτερης περιοχής του παραλιακού μετώπου του Βόλου, καθώς και της απαιτούμενης επέκτασης – αναβάθμισης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Βόλου για την κάλυψη πρόσθετων παροχών και ρυπαντικών φορτίων (επιπλέον δυναμικότητα 45.000 ι.κ.).

Συγκεκριμένα, με τα υπό μελέτη έργα προβλέπεται η κάλυψη των οικισμών: Μαλάκι, Πλατανίδια, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Βελανιδιά (Ανατολική περιοχή), Αγ. Γεώργιος, Μάραθος, Κριθαριά, Χρυσή Ακτή Παναγιάς (Δυτική περιοχή). Με τα έργα μεταφοράς της Δυτικής περιοχής θα καλυφθεί και ο οικισμός της Νέας Αγχιάλου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές μελέτες (Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ), οι απαιτούμενες τοπογραφικές μελέτες & γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, η υδραυλική (και στατική) μελέτη: εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και έργα μεταφοράς (αντλιοστάσια – δίκτυα αγωγών) και επέκταση – αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΛ, η ηλεκτρομηχανολογική (ΗΛΜ) μελέτη των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ, η χημικοτεχνική μελέτη της ΕΕΛ, τα απαιτούμενα Τεύχη Δημοπράτησης (για τα Δίκτυα και την ΕΕΛ) και τα ΦΑΥ & ΣΑΥ (για τα Δίκτυα).

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας είχε συντάξει (2001-2002) το Σχέδιο (master plan) Διαχείρισης των αστικών λυμάτων του Νομού Μαγνησίας, στο οποίο βασίζεται και ο γενικότερος σχεδιασμός των έργων του εν λόγω διαγωνισμού.

28/02/2013 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Πάργας.

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής της περιοχής εντός οριοθέτησης και εγκεκριμένης επέκτασης οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Βαλανιδορράχης του Δήμου Πάργας», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Πάργας, προϋπολογισμού 559.586 €, πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση αφορά τις περιοχές εντός ορίων και εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Βαλανιδορράχης και των περιοχών που γειτνιάζουν με το όριο του οικισμού Βαλανιδορράχης, οι οποίες θα πολεοδομηθούν ως νέοι υποδοχείς Β’ κατοικίας σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Δήμου Φαναρίου.

Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση μιας πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής, με στόχο την άρτια οικιστική οργάνωση, τη διαμόρφωση του οδικού δικτύου, τον καθορισμό των οικοδομήσιμων, των κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα