Υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας για αυθαίρετες κατασκευές

14/05/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας για αυθαίρετες κατασκευές

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1643/11.05.2018 η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΕΝ “Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167)”.

Με την εν λόγω απόφαση:

  1. προσδιορίζονται οι περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών για τις οποίες απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται μόνον υποβολή τεχνικής έκθεσης,
  2. εξειδικεύονται τα περιεχόμενα της στατικής μελέτης επάρκειας,
  3. περιγράφεται η διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου σε περίπτωση που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια και
  4. προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου με την εφαρμογή ή όχι της απαιτούμενης έκπτωσης κατά την υποβολή της μελέτης στατικής επάρκειας στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Η έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης ταυτίζεται με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα